Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘strategi’

Viktig veivalg for Det norske Skogselskap

Publisert mandag 16. august 2010

Styret i Det norske Skogselskap har startet arbeidet med det som skal ende i vedtak om en ny strategi for selskap et under landsmøtet 2012. Men allerede på kommende landsmøte innbyr styret delegatene til å ta et avgjørende veivalg. En av hjernene bak strategiprosessen har vært Brand Management Groups Philip Lorentzen.

Nødvendigheten av å innovere dagens strategiprosesser

Publisert onsdag 17. februar 2010

En banebrytende påstand følger; Det er nødvendig å innovere dagens strategiprosesser i privat såvel som offentlig sektor….og mine tre argumenter er som følger;

  1. Endringskrefter som bl.a. digitalisering, globalisering og demokratisering er banebrytende og universielle (gjelder alle) – og utfordrer ikke HVA skal vi være spørsmålet – men HVORDAN kan vi skape og kapre verdier i lys av endring
    .
  2. Strategiarbeidet rundt forbi er gradvis blitt en rutine – med revidering av de styrende ideer (hva skal vi være for hvem) supplert med litt porteføljetenkning – hvor bør vi investere og hvor bør vi trekke oss ut. Rutinen munner ut i et dokument – med liten konsekvens. Skummelt – eller hva…?
    .
  3. Skvisen som virksomheter opplever i lys av endringskrefter får i hovedsak konsekvens i budsjettprosessene. Her anvendes ostehøvel metoden “reduser alle kostnader med 10 % over hele fjøla” eller den offentlige varianten – “vi må ha økte ressurser – ellers går det på velferden løs..” Ganske demokratisk – men ikke innovativt – og dårlig egnet til å løse grunnleggende og varige endringer og skape nye posisjoner.

Vekstdilemma: Forstå din egen forretningsmodell

Publisert tirsdag 20. oktober 2009

Business Model Generation coverVår erfaring er at virksomheter ikke alltid er bevisst på sin dominerende forretningsmodell, og at medarbeidere ofte har problemer med å forklare denne eksplisit. Nettopp her ligger kimen til læring og vekstpotensiale.

Visdomsord

Fish makes brain, brain makes money, money buy fish — Poster utenfor en fiskebutikk i Nairobi

Motta nyhetsbrev