Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘Stedsutvikling’

Omdømmestrategi for Landsbyen Dokka

Publisert lørdag 27. mars 2010

Dokka har erklært seg som Norges første landsby. Dette gir store muligheter for å bygge et stort og godt omdømme. Brand Management Group er engasjert av Landsbyen Dokka til å bidra til at Dokka får en strategisk plattform for sitt omdømmearbeid. Prosjektet gjennomføres i løpet av våren 2010.

Små steder, store utfordringer

Publisert torsdag 17. september 2009

De siste årene har det vært en enorm utvikling når det gjelder markedsføring av steder, byer og destinasjoner. Flere og flere ser nå effektene av hvordan stedsutvikling og markedsføring kan skape sosiale og økonomiske synergier.

Kampen om arbeidsplasser er en viktig arena i kunnskapssamfunnet, samtidig som økt demokratisering fører til et stadig økende behov for å føle tilhørighet. Vi har større valgfrihet, og det er få begrensninger til hva og hvor en kan bruke tiden til. Det betyr at steder kjemper om oppmerksomheten. Derfor handler ikke destinasjonsmarkedsføring lenger kun om salg av turistmål, men i større grad om stedsutvikling for å skape tydelige posisjoner på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå – for besøkende og fastboende.

Mulighetsstudien på Kongsberg er offentliggjort

Publisert mandag 24. november 2008

Brand Management Group har sammen med partnerne Zest Experiences, Dronninga Landskap, Vista Analyse og Norsk Turistutvikling levert mulighetsstudien Lågaparken.

Kongsberg er en industri og teknologiby. Fremtidens industri er kunnskapsbasert der kompetente mennesker er den viktigste innsatsfaktoren. Undersøkelser (Telemarkforskning-Bø 2008) underbygger at når mennesker skal velge sted å etablere seg er det viktig med både attraktive arbeidsplasser og et attraktivt sted å leve.

Fisketorget i Bergen

Publisert tirsdag 23. september 2008

Fisketorget som salgsarena for kvalitetsprodukter fra havet hadde mistet sin historiske posisjon til fordel for bedre, sikrere og billigere mat samt mer bekvemmelige handleopplevelser.

Fisketorget var også truet av inntrykket som “turistfelle” – et market som maksimaliserte inntektene i turistsesongen. Samtidig har endringer i verdikjeden for fisk ført til at fiskehandlerne må være tilstede på mange arenaer for å nå publikums ulike behov for fisk.

Nytt Stedsutviklings Prosjekt

Publisert mandag 11. august 2008

Kongsberg Kommune, Høyskolen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune har tildelt Brand Management Group oppdraget med å gjennomføre en mulighetsstudie for samlokalisering av Høyskolen i Buskeruds virksomhet, videregående skole, opplevelsessenteret Norsk Geosenter sentralt i Kongsberg sentrum. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt sammen med Zest Experiences, Norsk Turistutvikling, Dronninga Landskap og Vista Analyse.

Visdomsord

The measure of success is not whether you have a tough problem to deal with, but whether it’s the same problem you had last year — John Foster Dulles

Motta nyhetsbrev