Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘posisjonering’

Merkevarens betydning i en tid med sterk bransjeglidning

Publisert onsdag 22. juni 2005

Det var en gang i sine dager vi lærte at merkevarebygging handlet om å produsere varer med standard kvalitet og standard mengde til standard pris. Det handlet om å gi forbruker trygghet for valg. Den gangen var ikke veldig lenge siden.Nå lanserer Disney™ et nytt underholdningskonsept hvert femte minutt, og har som sitt bærende merkeløfte å overraske. Det er en relevant strategi for en merkevare som ønsker å dominere en ny kategori av tjenester og produkter som vi kan benevne eventyrmarkedet. Nye kategorier vokser frem og skaper helt nye markedsmuligheter, og setter samtidig gamle gode merker i skyggen.

Intel Inside – et case eksempel på ingredient branding

Publisert mandag 18. august 2003

Intel lager og utvikler mikroprosessorer, som er å selve ”hjertet” i dagens PC-er. Intels tidligere suksessive produktgenerasjoner ble kalt 8026, 286, 386 og 486 mikroprosessorer. Utfordringen til Intel var at de ikke klarte å rettighetsbeskytte sitt nummersystem. 386 og 486 navnene var tilgjengelig for konkurrentene som AMD, Chips and Technologies, og Cyrix som følgelig også introduserte prosessornavn med x86 kjennetegn. Konkurransen ble i økende grad fokusert på pris som virkemiddel – og manglende lønnsomhet en konsekvens.

Visdomsord

You have far more control over your life if you decide on your criterion by yourself — Nicholas Nassim Taleb, The Black Swan

Motta nyhetsbrev