Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘Philip Lorentzen’

Viktig veivalg for Det norske Skogselskap

Publisert mandag 16. august 2010

Styret i Det norske Skogselskap har startet arbeidet med det som skal ende i vedtak om en ny strategi for selskap et under landsmøtet 2012. Men allerede på kommende landsmøte innbyr styret delegatene til å ta et avgjørende veivalg. En av hjernene bak strategiprosessen har vært Brand Management Groups Philip Lorentzen.

BMG bidrar til en europeisk standard for innovasjon

Publisert mandag 7. desember 2009

SN.pmsDet europeiske standardiseringsorganet CEN har startet arbeidet med å utarbeide en standard for innovasjonsstyring. Hensikten er å skape felles terminologi, felles evaluerings-kriterier og felles verktøykasser for virksomheter i Europa. Brand Management Group er representert gjennom Philip Lorentzen i den norske speilkomiteen som skal gi de norske innspillene i arbeidet. De norske bidragene koordineres gjennom Standard Norge

Arbeidet med standarden er nå i en etableringsfase og gjennomføres med deltakelse fra 25 europeiske land.

Vil du vite mer? Kontakt Philip på 47672350 eller philip@brandmanagement.no

Tøffere tider – skyller vi innovasjonen ut med badevannet?

Publisert mandag 6. oktober 2008

Mediene er for tiden fulle av analyser og enkeltnyheter som “beviser” at en lang oppgangskonjunktur i norsk og internasjonal økonomi er over bakketoppen. Finansmarkedene er urolige, boligpriser faller i stadig flere land, prisene øker i råvaremarkedene og mye tyder på at USA og flere andre land er i resesjon. I en slik situasjon er det verdt å reflektere over hva konsekvensen av en nedgangskonjunktur kan bli for innovasjonsklima i næringslivet.

Visdomsord

It`s better to aim high and fail, than to aim low and succeed — Sir Ken Robertsen

Motta nyhetsbrev