Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘merkevare’

Omdømmestrategi for Landsbyen Dokka

Publisert lørdag 27. mars 2010

Dokka har erklært seg som Norges første landsby. Dette gir store muligheter for å bygge et stort og godt omdømme. Brand Management Group er engasjert av Landsbyen Dokka til å bidra til at Dokka får en strategisk plattform for sitt omdømmearbeid. Prosjektet gjennomføres i løpet av våren 2010.

Små steder, store utfordringer

Publisert torsdag 17. september 2009

De siste årene har det vært en enorm utvikling når det gjelder markedsføring av steder, byer og destinasjoner. Flere og flere ser nå effektene av hvordan stedsutvikling og markedsføring kan skape sosiale og økonomiske synergier.

Kampen om arbeidsplasser er en viktig arena i kunnskapssamfunnet, samtidig som økt demokratisering fører til et stadig økende behov for å føle tilhørighet. Vi har større valgfrihet, og det er få begrensninger til hva og hvor en kan bruke tiden til. Det betyr at steder kjemper om oppmerksomheten. Derfor handler ikke destinasjonsmarkedsføring lenger kun om salg av turistmål, men i større grad om stedsutvikling for å skape tydelige posisjoner på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå – for besøkende og fastboende.

Visdomsord

The way to gain a good reputation is to endeavor to be what you desire to appear — Socrates

Motta nyhetsbrev