Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘landbruk’

Money talks – også for miljø og bistandsministere

Publisert lørdag 10. mai 2008

Det etterfølgende er et oppgjør med en enøyd propaganda som forsurer og virkelighetsvrir vår hverdag. Det handler om miljø og det handler om mat – to arenaer vi har interesser i Norge. Vi er av verdens rikeste nasjoner pga våre forekomster av fossilt brennstoff – en av verdens mest ineffektive produsenter av landbruksvarer pga tøft klima for slik aktivitet.

Visdomsord

The way to gain a good reputation is to endeavor to be what you desire to appear — Socrates

Motta nyhetsbrev