Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘Kundeledelse’

Hafslund markedsstrategi

Publisert fredag 4. august 2006

hafslund-logoHafslund ASA er ledende innen strøm og sikkerhet og et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er landets største netteier, størst innen strømsalg, og en middels stor norsk kraftprodusent. Forretningsområdet Marked omfatter strøm og sikkerhet til privatkundemarkedet, samt strøm til bedriftsmarkedet, kundesenter, fakturaservice, installasjon, alarmstasjonen og utvikling. Brand Management Group ble engasjert av Hafslund i september 2004 for å legge til rette for en mer profesjonell kundebehandling og markedsføring mot alle privatkunder.

Ny økonomi?

Publisert torsdag 18. mai 2000

Vi har sett mange eksempler på at verden vil bedras. Eller rettere sagt; vi mennesker vil bedras. Vi mennesker er skapninger som lett lar seg samle i flokk, kanskje for å søke trygghet og skyve unna frykt og usikkerhet. Ofte opplever jeg at vi tar stilling til omfattende spørsmål på veldig tynt grunnlag. Mange mennesker evner å fremheve påstander om omfattende sammenhenger uten en gang å ha reflektert over dem. Påstanden er ukritisk ”klippet og limt” fra andre menneskers uttalelser, andre mennesker som har tyngde eller utadvendt navn og ansikt.

Visdomsord

New insights fail to get put into practice because they conflict with deeply held internal images of how the world works … images that limit us to familiar ways of thinking and acting. That is why the discipline of managing mental models — surfacing, testing, and improving our internal pictures of how the world works — promises to be a major breakthrough for learning organizations. — Peter Senge

Motta nyhetsbrev