Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘forretningsmodeller’

Ukas forretningsmodell – Urbanisering og innovative transportløsninger

Publisert fredag 15. juni 2012

Caset for forretningsmodellering for bedret innovasjonspraksis

De fleste organisasjoner er fanget i tradisjonsbunden tenkning. Det handler om å finne det riktige svaret. Opplært av ivrige lærere som fargela lekseboka med rødt – søker beslutningstagere rundt forbi etter å unngå å gjøre feil. Gjennomgående er excel arket og business caset viktigste hjelpemidler i forretningsplanlegging og innovasjonspraksis.

Viktig veivalg for Det norske Skogselskap

Publisert mandag 16. august 2010

Styret i Det norske Skogselskap har startet arbeidet med det som skal ende i vedtak om en ny strategi for selskap et under landsmøtet 2012. Men allerede på kommende landsmøte innbyr styret delegatene til å ta et avgjørende veivalg. En av hjernene bak strategiprosessen har vært Brand Management Groups Philip Lorentzen.

Ukens Forretningsmodell: ONE for ONE™ forretningsmodell med dobbel bunnlinje

Publisert onsdag 4. august 2010

Blake Mycoskie – en karismatisk entreprenør fra California – har for tiden suksess med salg av noe så trivielt som sko. Vi har tatt en titt på forretningsmodellen One for One, hvor TOMS gir bort ett par sko for hvert par som selges.

Gi bort halve butikken? Hvordan kan det være lønnsomt?

Ukens forretningsmodell: IKEA

Publisert fredag 28. mai 2010

Den banebrytende suksessen Ingvar Kamprad fra gården Elmtaryd i tettstedet Agunnaryd er et resultat av en rekke innovasjoner i forretningsmodeller – over lang tid.

BMG lanserer Ukens Forretningsmodell

Publisert fredag 21. mai 2010

Drivere i forretningsomgivelsene eroderer de aller fleste forretningsmodeller – først ganske umerkelig, for så å utløse rene tsunamier.

Det er nok å vise til Napster som tilbake i 1997 lot brukere verden over engasjere seg i deling av musikk. I sin tid en ubehagelig nyhet som den etablerte bransjen møtte med advokatbistand for å gjenskape ro og orden. Ganske forgjeves; i dag er verdiskapingen i bransjen helt snudd opp ned og Apple er blitt verdens største musikkhandler. Eller tenk på Ryan Air sin etablering i den godt etablerte internasjonale luftfartsbransjen som fortsatt eksponerer en helt bransje for et helt nytt ball game de behersker dårlig. Eller restene av Gutenberg sin innovasjon, forlags- og papirmediene. De strever med å utvikle gode svar på endrede brukervaner, og utvikle nye modeller for verdiskaping i det digitale mediesamfunn.

Visdomsord

Culture eats strategy for breakfast — Mark Fields, Ford Motor Company

Motta nyhetsbrev