Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘CRM’

Strategisk segmentering

Publisert søndag 30. mai 2010

Sterk og økende konkurranse i de fleste markeder utfordrer virksomheter til å utvikle tydeligere verdiforslag mot stadig mer spissede segmenter i markedet. Ett verdiforslag vil ikke lenger bli oppfattet som relevant for alle kundene. Det er ikke bare forbruksmønstre som er i forandring, men virkemidlene i verktøykassen til markedsføreren blir også stadig flere.

Hafslund markedsstrategi

Publisert fredag 4. august 2006

hafslund-logoHafslund ASA er ledende innen strøm og sikkerhet og et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er landets største netteier, størst innen strømsalg, og en middels stor norsk kraftprodusent. Forretningsområdet Marked omfatter strøm og sikkerhet til privatkundemarkedet, samt strøm til bedriftsmarkedet, kundesenter, fakturaservice, installasjon, alarmstasjonen og utvikling. Brand Management Group ble engasjert av Hafslund i september 2004 for å legge til rette for en mer profesjonell kundebehandling og markedsføring mot alle privatkunder.

Den gode, den dårlige og den sugende opplevelsen

Publisert fredag 20. oktober 2000

Norske forbrukere bruker i dag ca. 13% av sitt forbruk eller ca 100 milliarder kroner på å tilegne seg opplevelser. Vi er på vei over i opplevelsesøkonomien – hvor betalingsvilligheten er økende for kultur, fritid og opplevelser, og tilsvarende avtagende for trivialiteter (som for eksempel flyreiser).

Visdomsord

New insights fail to get put into practice because they conflict with deeply held internal images of how the world works … images that limit us to familiar ways of thinking and acting. That is why the discipline of managing mental models — surfacing, testing, and improving our internal pictures of how the world works — promises to be a major breakthrough for learning organizations. — Peter Senge

Motta nyhetsbrev