Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘Anders Teigar Jacobsen’

Strategisk segmentering

Publisert søndag 30. mai 2010

Sterk og økende konkurranse i de fleste markeder utfordrer virksomheter til å utvikle tydeligere verdiforslag mot stadig mer spissede segmenter i markedet. Ett verdiforslag vil ikke lenger bli oppfattet som relevant for alle kundene. Det er ikke bare forbruksmønstre som er i forandring, men virkemidlene i verktøykassen til markedsføreren blir også stadig flere.

Vil Apples iPad skape disrupsjon i markedet?

Publisert onsdag 24. mars 2010

Det har vært mye diskusjon i kjølvannet av Apple’s lansering av iPad. Noen er evangelister og prater ikke om annet, mens andre har vært negative til navnet, andre at dingsen mangler en rekke egenskaper som multitasking, video, touch keyboard osv. (noe Apple fullt mulig kan legge til produktet før lansering).

Vekstdilemma: Forstå din egen forretningsmodell

Publisert tirsdag 20. oktober 2009

Business Model Generation coverVår erfaring er at virksomheter ikke alltid er bevisst på sin dominerende forretningsmodell, og at medarbeidere ofte har problemer med å forklare denne eksplisit. Nettopp her ligger kimen til læring og vekstpotensiale.

Bedriftskulturen og evnen til å skape banebrytende innovasjon

Publisert torsdag 29. januar 2009

I den senere tid har det vært mye fokus på Norges innovasjons-evne, bla. ved regjeringens St.mld.nr 7 – “Et nyskapende og bærekraftig Norge,” og en kritisk gjennomgang av det offentlige virkemiddelapparatet med Innovasjon Norge i spissen.

ANFO og Orkla-prisen til vår egen Anders T. Jacobsen

Publisert torsdag 16. oktober 2008

ANFO og Orklas pris for beste masteroppgave i marketing blant studenter på Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI, ble tildelt Sofie Pedersen Torvik og Brand Management Groups Anders Teigar Jacobsen, for en oppgave om forbrukerrespons. Vi gratulerer!

Visdomsord

You have far more control over your life if you decide on your criterion by yourself — Nicholas Nassim Taleb, The Black Swan

Motta nyhetsbrev