Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stikkord ‘A-pressen’

A-pressen markedsstrategi

Publisert onsdag 28. juni 2006

apressen-logoA-pressen er et mediekonsern med 2 635 ansatte (inkludert ansatte i de russiske datterselskapene). Konsernet har virksomheter i Norge innenfor områdene avis, trykkeri, tv og elektroniske medier. A-pressens kjernekompetanse er å innhente, tilrettelegge, produsere og distribuere informasjon. A-pressen Lokale Medier består av 17 mediehus i Norge, hvor Mediehuset Romerikes Blad og Mediehuset Bergensavisen er de to største.

Visdomsord

Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awsomely simple, that’s creativity — Charles Mingus

Motta nyhetsbrev