Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Mulighetsstudien på Kongsberg er offentliggjort

Publisert mandag 24. november 2008

Brand Management Group har sammen med partnerne Zest Experiences, Dronninga Landskap, Vista Analyse og Norsk Turistutvikling levert mulighetsstudien Lågaparken.

Kongsberg er en industri og teknologiby. Fremtidens industri er kunnskapsbasert der kompetente mennesker er den viktigste innsatsfaktoren. Undersøkelser (Telemarkforskning-Bø 2008) underbygger at når mennesker skal velge sted å etablere seg er det viktig med både attraktive arbeidsplasser og et attraktivt sted å leve.

Les mer »

Fisketorget i Bergen

Publisert tirsdag 23. september 2008

Fisketorget som salgsarena for kvalitetsprodukter fra havet hadde mistet sin historiske posisjon til fordel for bedre, sikrere og billigere mat samt mer bekvemmelige handleopplevelser.

Fisketorget var også truet av inntrykket som “turistfelle” – et market som maksimaliserte inntektene i turistsesongen. Samtidig har endringer i verdikjeden for fisk ført til at fiskehandlerne må være tilstede på mange arenaer for å nå publikums ulike behov for fisk.

Les mer »

Rom Eiendom

Publisert onsdag 2. november 2005

ROM Eiendom har som mål å skape bedre byrom der mennesker møtes. ROM har en aktiv eierstrategi og forvalter egne eiendommer. ROM er heleid av NSB og en vesentlig del av dagens eiendoms portefølje er tilknyttet jernbanen.

Brand Management Group og Zest Experiences AS har utviklet en modell og strategi for stedsutvikling som er velegnet for stasjonsutvikling. Modellen tar for seg stedenes egenskaper som landemerker, funksjonalitet, verdiskapning og menneskelig avtrykk. Research og intervjuer med viktige interessegrupper la grunnlaget for anbefalingene.

Mulighetsstudien baserte seg på Eidsvoll stasjon, men Arendal og Geilo ble også vurdert i prosessen. Studien munnet ut i forslag til kjerneverdier, som legges til grunn for idèer og kreative utviklingsretninger for stasjonen.

Les mer »

Visdomsord

You have far more control over your life if you decide on your criterion by yourself — Nicholas Nassim Taleb, The Black Swan

Motta nyhetsbrev