Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Stedsutvikling

Et steds identitet oppstår gjennom generasjoner med verdiskaping, preges av landemerker, spor satt av menneskers virksomhet og utvikling av funksjonalitet for innbyggerne. Denne historien finner vi spor av i form av arkitektur, kulturarv, hvordan samfunnsøkonomien fungerer og fysiske teknologiske spor.

Vår tilnærming er å samle alle disse sporene og sette dem sammen for å bringe frem stedets identitet for så å bygge kjerneverdiene på dette fundamentet.

Les mer »

Referanser Tjenester

Fagartikler

Visdomsord

Culture eats strategy for breakfast — Mark Fields, Ford Motor Company

Motta nyhetsbrev