Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Si din mening!

En banebrytende påstand følger; Det er ganske nødvendig å innovere dagens strategiprosesser i business såvel som offentlig sektor….og mine tre argumenter er som følger;

Les mer »

Les flere kommentarer »

Omdømmestrategi for Landsbyen Dokka

Publisert lørdag 27. mars 2010

Dokka har erklært seg som Norges første landsby. Dette gir store muligheter for å bygge et stort og godt omdømme. Brand Management Group er engasjert av Landsbyen Dokka til å bidra til at Dokka får en strategisk plattform for sitt omdømmearbeid. Prosjektet gjennomføres i løpet av våren 2010.

Les mer »

Vil Apples iPad skape disrupsjon i markedet?

Publisert onsdag 24. mars 2010

Det har vært mye diskusjon i kjølvannet av Apple’s lansering av iPad. Noen er evangelister og prater ikke om annet, mens andre har vært negative til navnet, andre at dingsen mangler en rekke egenskaper som multitasking, video, touch keyboard osv. (noe Apple fullt mulig kan legge til produktet før lansering).

Les mer »

Fullsatt seminar om forretningsmodeller

Publisert fredag 5. februar 2010

I regi av Innovation Forum Norway inviterte Brand Management Group sammen med Instituttet for Fremtidsforskning (København) til et kompetansedrivende seminar hvor tema var hvordan man kan analysere og utvikle forretningsmodeller – og få med seg verktøy og inspirasjon til å sette spørsmålet høyt på agendaen i egen virksomhet.

Seminaret ble svært vellykket og over 60 deltakere fra en rekke ledende virksomheter jobbet engasjert med forretningsmodeller og innovasjon fra 14.00 – 19.00.

Dokumentasjon fra seminaret finner du ved å følge linkene under:

Johan Peter Paludan – Megatrender

Terje Sand – Introduksjon til forretningsmodeller

Les mer »

BMG bidrar til en europeisk standard for innovasjon

Publisert mandag 7. desember 2009

SN.pmsDet europeiske standardiseringsorganet CEN har startet arbeidet med å utarbeide en standard for innovasjonsstyring. Hensikten er å skape felles terminologi, felles evaluerings-kriterier og felles verktøykasser for virksomheter i Europa. Brand Management Group er representert gjennom Philip Lorentzen i den norske speilkomiteen som skal gi de norske innspillene i arbeidet. De norske bidragene koordineres gjennom Standard Norge

Arbeidet med standarden er nå i en etableringsfase og gjennomføres med deltakelse fra 25 europeiske land.

Vil du vite mer? Kontakt Philip på 47672350 eller philip@brandmanagement.no

Les mer »

Vekstdilemma: Forstå din egen forretningsmodell

Publisert tirsdag 20. oktober 2009

Business Model Generation coverVår erfaring er at virksomheter ikke alltid er bevisst på sin dominerende forretningsmodell, og at medarbeidere ofte har problemer med å forklare denne eksplisit. Nettopp her ligger kimen til læring og vekstpotensiale.

Les mer »

Visdomsord

If you tell the truth you don’t have to remember anything — Mark Twain

Motta nyhetsbrev