Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Si din mening!

En banebrytende påstand følger; Det er ganske nødvendig å innovere dagens strategiprosesser i business såvel som offentlig sektor….og mine tre argumenter er som følger;

Les mer »

Les flere kommentarer »

To nye medarbeidere i Brand Management Group

Publisert mandag 31. mai 2010

Vi ekspanderer og har gleden av å introdusere to nye medarbeidere.

Les mer »

Strategisk segmentering

Publisert søndag 30. mai 2010

Sterk og økende konkurranse i de fleste markeder utfordrer virksomheter til å utvikle tydeligere verdiforslag mot stadig mer spissede segmenter i markedet. Ett verdiforslag vil ikke lenger bli oppfattet som relevant for alle kundene. Det er ikke bare forbruksmønstre som er i forandring, men virkemidlene i verktøykassen til markedsføreren blir også stadig flere.

Les mer »

Ukens forretningsmodell: IKEA

Publisert fredag 28. mai 2010

Den banebrytende suksessen Ingvar Kamprad fra gården Elmtaryd i tettstedet Agunnaryd er et resultat av en rekke innovasjoner i forretningsmodeller – over lang tid.

Les mer »

BMG lanserer Ukens Forretningsmodell

Publisert fredag 21. mai 2010

Drivere i forretningsomgivelsene eroderer de aller fleste forretningsmodeller – først ganske umerkelig, for så å utløse rene tsunamier.

Det er nok å vise til Napster som tilbake i 1997 lot brukere verden over engasjere seg i deling av musikk. I sin tid en ubehagelig nyhet som den etablerte bransjen møtte med advokatbistand for å gjenskape ro og orden. Ganske forgjeves; i dag er verdiskapingen i bransjen helt snudd opp ned og Apple er blitt verdens største musikkhandler. Eller tenk på Ryan Air sin etablering i den godt etablerte internasjonale luftfartsbransjen som fortsatt eksponerer en helt bransje for et helt nytt ball game de behersker dårlig. Eller restene av Gutenberg sin innovasjon, forlags- og papirmediene. De strever med å utvikle gode svar på endrede brukervaner, og utvikle nye modeller for verdiskaping i det digitale mediesamfunn.

Les mer »

Gratis workshop for programvaresektoren 3.juni

Publisert onsdag 19. mai 2010

IKT Norge og ressursnettverket FriNett arrangerer i samarbeid med innovasjonsnettverket eMatch.no, Brand Management Group og Symphonical en gratis workshop for programvaresektoren generelt og fri programvare spesielt 3.juni.

Helhetlig innovasjon er samspill mellom gjennomtenkte forretningsmodeller og veldefinerte innovasjonsprosjekter med riktige partnere. Det er tid for å flytte fokus fra å finne på nye ting til å skape ny verdi.

Les mer »

Visdomsord

La diligencia es madre de la buena ventura” – Diligence is the mother of good fortune — Miguel de Cervantes, Don Quixote

Motta nyhetsbrev