Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Si din mening!

En banebrytende påstand følger; Det er ganske nødvendig å innovere dagens strategiprosesser i business såvel som offentlig sektor….og mine tre argumenter er som følger;

Les mer »

Les flere kommentarer »

Innovasjon innhenter merkevarepraksis

Publisert fredag 18. oktober 2013

Les mer »

Status Quo Tyranniet – jerntriangelet som skviser frem mer av det samme så lenge alt ser greit ut

Publisert fredag 7. juni 2013

Les mer »

Open Innovation Brief – Skisporet – inspirasjon til ny strategipraksis

Publisert torsdag 3. januar 2013

Open Innovation Brief deler i denne utgaven konkrete ideer og konsepter for mer verdiskapende strategiarbeid. Vi redefinerer strategibegrepet til å være mer opptatt av å koble strategi til handling – enn til planen og krydrer ideene med historier til ettertanke. Ideene toucher hvordan SWOT `en kan gjøre nyttig, hvordan et innovasjonspanel kan rydde i fasttømrede oppfatninger og tilføre inspirasjon og hvorfor forretningsmodell lerretet fortjener en sentral rolle i arbeidet.

Strategipraksis i mange organisasjoner er overmodent for innovasjon. Skisporet kan tjene som inspirasjon.

Briefet kan leses her – Open Innovation Brief no 4 2012 versjon 1.0.

 

Les mer »

Ukas forretningsmodell – Urbanisering og innovative transportløsninger

Publisert fredag 15. juni 2012

Caset for forretningsmodellering for bedret innovasjonspraksis

De fleste organisasjoner er fanget i tradisjonsbunden tenkning. Det handler om å finne det riktige svaret. Opplært av ivrige lærere som fargela lekseboka med rødt – søker beslutningstagere rundt forbi etter å unngå å gjøre feil. Gjennomgående er excel arket og business caset viktigste hjelpemidler i forretningsplanlegging og innovasjonspraksis.

Les mer »

2011 – er året hvor samfunnsvesentlige endringer kom til overflaten,

Publisert tirsdag 20. desember 2011

…endringer som har og vil få betydelig konsekvens for de aller fleste. Men når vi skimter endring – er det alltid en kamuflasje for muligheter.

Vedlagte Open Innovation Report no. 4. bygger på Bruce Nussenbaum sine synserier om at kapitalismen kan stå i ferd med å bli erstattet av et mer tilpasset system for verdiskaping. Ross kaller systemet for Indie Capitalism. Indie – fra individuell – dvs. individuell kapitalisme – ergo et system hvor individet tar større ansvar – på bekostning av kapitalinteresser og bakmenn.

Les mer »

Visdomsord

People don’t resist change. They resist being changed — Peter Senge

Motta nyhetsbrev