Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Si din mening!

En banebrytende påstand følger; Det er ganske nødvendig å innovere dagens strategiprosesser i business såvel som offentlig sektor….og mine tre argumenter er som følger;

Les mer »

Les flere kommentarer »

Seminarprogram: Innovasjon i forretningsmodeller

Publisert søndag 18. juni 2000

Detaljert program for seminaret:

1. Introduksjon til forretningsmodeller;

a. Rammeverk, felles språk og canvas.

b. Praktiske eksempler

2. Trender og drivere;

a. Drivere som forvitrer og ødelegger eksisterende forretningsmodeller

b. Hvordan snu drivere til nye muligheter

3. Worst Case Scenario for din bedrift

a. Endringsberedskap

4. Bransjecases og bedriftscases

5. Innovasjon i forretningsmodellen

a. Praktisk verktøykasse

b. Trening i bruk

Les mer »

Seminarprogram: Kick-start innovasjon

Publisert lørdag 10. juni 2000

Detaljert program for seminaret:

1. En agenda for endring

Vi trekker frem gode bransjeeksempler, de tre mest signifikante drivere som endrer alle etablerte spilleregler – og et wild card. Sesjonen oppsummeres med den beste strategi for innovasjonsberedskap – et sterkt Innovasjonssystem

2. Innover på egen grunnleggende verdiskaping

I andre økt forteller vi om tre grunnleggende typologier av verdiskaping, presenterer eksemplet Finn.no og hvordan de har demokratisert Innovasjonsprosessen. Til slutt viser vi viktigheten av å identifisere og forstå konseptidéen (unngå å gå fra konseptene).

3. Etter den søte kløe, den sure svie

I tredje økt forteller vi deg fvorfor ting (ofte) går galt – 10 fallgruver mange faller ned i. Vi poengterer nødvendigheten av – og plagen ved – entreprenørska og nødvendigheten av et system som understøtter en innovasjonspraksis. Til slutt går vi gjennom arbeidet i beslutningsportene – dilemmaer og suksessfaktorer, og verdien av prototyping og tidlig brukertesting (prosuming)

4. Kommersialisering – gi barnet gode levevilkår

Avsluttningsvis diskuterer vi problemstillingen “Banebrytende innovasjon – En kulturell mulighet for en etablert virksomhet…?” og gir deg tre prinsipper for organisering av innovasjon.

Les mer »

Visdomsord

La diligencia es madre de la buena ventura” – Diligence is the mother of good fortune — Miguel de Cervantes, Don Quixote

Motta nyhetsbrev