Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Samarbeidspartnere

Brand Management Group er genuint nettverksorientert. Vi legger stor vekt på uformelle faglige nettverk og mer formalisert samarbeid med sterke partnere innen fagområder som utfyller vår egen praksis. Gjennom våre partnere skaper vi økt kundeverdi i prosjektene.

Våre samarbeidspartnere:

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere og anbefaler dem på det varmeste. Ta gjerne direkte kontakt, eller spør en av oss i Brand Management Group.

Visdomsord

Audere est Facere – To dare is to do — Tottenham Hotspur kjerneverdi

Motta nyhetsbrev