Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Karriere

Brand Management Group er et spesialisert fagmiljø som alltid ønsker kontakt med dyktige mennesker.

Innen områdene innovasjon og merkevareledelse har vi i dag et godt fagmiljø med arkitekter og regissører med ulik bakgrunn og utmerket faglig plattform. Vi tror på ulikhet, fordi det gir høyere kvalitet i våre leveranser. Vi tror det er klokt å investere betydelig i å dele kunnskap og erfaring. Derfor bruker vi to timer sammen hver uke og to dager hvert kvartal til å videreutvikle og utfordre vår faglige tilnærming.

Du er velkommen til å søke om å bli en del av vårt fagmiljø! Du må ha minst fem års relevant erfaring og solid faglig bakgrunn på høyskolenivå. Vi har ingen forutinntatte meninger om hvilken utdanning som kreves, fordi vi, som nevnt, er opptatt av ulikhet innad i gruppen. Dersom du sender oss en forespørsel, anbefaler vi at du fokuserer på følgende områder i din korte én-sides epost til managing partner Terje Sand:

  1. Beskriv din faglige bakgrunn. Har du deltatt i utviklingsprosjekter i et selskap eller som rådgiver for et selskap, så fortell om to gode prosjektopplevelser (og ditt bidrag). Beskriv hvorfor de er gode opplevelser
  2. Beskriv sterke og svake sider
  3. Hvordan vil du karaktisere ditt nettverk?
  4. Hva mener du at du kan tilføre Brand Management Group?
  5. Har du tidligere gjennomført en DISC-test, vil vi gjerne ha resultatene fra denne

Brand Management Group har følgende rekrutteringsprosess:

  1. Førsteinntrykket (innledende møte)
  2. Fagdykket (du presenterer tidligere leveranser og/ eller leverer svarene på en oppgave du har løst til møtet)
  3. Kontrakten (vi drøfter betingelser)
  4. Bekreftelsen (du treffer alle kolleger i et mandagsmøte og partnerskapet i et eget møte)

Alle henvendelser sendes til: terje@brandmanagement.no

Visdomsord

Fortune favors the prepared mind — Louis Pasteur

Motta nyhetsbrev