Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Om oss

Brand Management Group sin oppgave er å plassere merkevareledelse og innovasjon sentralt i ledergrupper og styrerom. På den måte bidrar vi til økt verdiskaping og fornying. Fornying som handler om fremtidens utfordringer og dermed muligheter. Vi tenker alltid fremover. Langt fremover.

Vår ambisjon er å påvirke den kortsiktighet som gradvis har vokst frem i lyset av finansstyring og maksimering av ’shareholder value’ som styringsfilosofi. Vi arbeider derfor utelukkende med å innarbeide ledende praksis hos våre oppdragsgivere  til å skape, videreutvikle og bevare verdier. På den måten øker også  inntektene og den langsiktige immaterielle verdi!

Stor dose inspirasjon. Riktig dose trøkk.

Brand Management Group består av engasjerte arkitekter og regissører innen innovasjon og merkevareledelse. Regissørens oppgave er å sørge for driv i prosjektet, gode rammer for problemløsing, stor dose inspirasjon og riktig dose trøkk. Arkitekten har det faglige ansvaret for at oppgaven blir løst. Alle utfordringer drøftes og behandles i samhandling med oppdragsgiver. Vi overfører teorier, modeller, metoder, verktøy, løsning og læring. På den måten sikrer vi at ord fører til handling. Det er det som er resultatet.

Spørre ikke svare. Overbevise ikke overtale.

Vår filosofi er å spørre mer enn å svare, og å overbevise mer enn å overtale. Vi er opptatt av å se forretningsmulighetene som ligger i merker og markeder. Og vi tror den ultimate løsningen (ideen, strategien, planen eller hva det nå blir) leveres av deg – med oss som anbefalende rådgivere og prosessdrivere.

Vi er i dag et godt fagmiljø med ulik bakgrunn og utmerket faglig plattform. Vi tror på ulikhet, fordi det gir høyere kvalitet i våre leveranser. Vi tror det er klokt å investere betydelig i å dele kunnskap og erfaring.

Et solid kompetansenettverk

Brand Management Group er genuint nettverksorientert. Vi legger stor vekt på uformelle faglige nettverk og mer formalisert samarbeid med sterke partnere innen fagområder som utfyller vår egen praksis. Gjennom våre partnere skaper vi økt kundeverdi i prosjektene. Les mer om våre samarbeidspartnere her.

Våre kunder er vår kraft

Det er viktig for vår utvikling av vi får vanskelige oppgaver fra krevende kunder. Det er også viktig at våre konkurrenter er dyktige. Det er det som skaper resultater.

Siden 2002 har vi løst krevende oppgaver sammen med flere av Norges fremste virksomheter: Telenor, Hafslund, Posten, Kavli, Tine, IF, BKK, ROM, DnBNOR, Statkraft, A-Pressen, Krogsveen, Berg-Hansen, Gjensidige, Utenriksdepartementet, Mills, Finn.no, Lindorff, NITO og Innovasjon Norge er noen.

Vil du vite mer ta direkte kontakt med Terje Sand på telefon 911 11 900 eller terje@brandmanagement.no. Last ned presentasjonen som .pdf

Visdomsord

Audere est Facere – To dare is to do — Tottenham Hotspur kjerneverdi

Motta nyhetsbrev