Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Rom Eiendom: Merkevarestrategi basert på endret identitet

Publisert mandag 23. februar 2009

Eiendomsutvikling og forvaltning | Merkevare | September – November 2007

RomEiendomROM Eiendom er NSB sitt eiendomsselskap. Etter å ha fusjonert med Aberdeen Property Investors ble selskapet skilt ut som et heleid selskap i 2006 og fikk sitt nåværende juridiske navn. I dag er ROM Eiendom AS et av Norges største eiendomsselskap. Selskapets misjon er å skape bedre byrom der mennesker møtes. ROM skal utvikle og forvalte de mange attraktive eiendommene relatert til jernbaneverket og NSB sin virksomhet. Selskapet har 80 ansatte, har sitt hovedkontoret i Oslo og regionskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Les mer »

Mirror Accounting: Utvikling av ny merkeidentitet og forankring i et kompetanse og kultur program

Publisert fredag 29. august 2008

Revisjon og rågiving | Merkevare | April – August 2008

mirror_accountingLindorff-Gruppen er en ledende leverandør av inkassotjenester globalt. Gruppen favner flere virksomheter. Caseobjektet er Lindorff Accounting som posisjonerer seg som ledende outsourcingspartner i Skandinavia av økonomi-, regnskaps- og rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Selskapet har 345 ansatte og avdelinger i Oslo, Stockholm, Umeå og Vilnius.

Les mer »

Visdomsord

Fish makes brain, brain makes money, money buy fish — Poster utenfor en fiskebutikk i Nairobi

Motta nyhetsbrev