Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Merkevareledelse

Brand Management Group leverer tjenester og kompetanse innen innovasjon- og merkeledelse.

Vi har utviklet en ledende merkevarepraksis bygget på anerkjent merkevareteori og lang erfaring med store og små virksomheter. Grunnleggende handler merkestrategi om å være attraktiv for interessentene (kundene) og annerledes enn alternative valg (konkurrentene). Innovasjon og merkeledelse er fagområder som spiller hverandre gode. På merkevaresiden er innovasjon kritisk i forhold til at merkets leveranser til en hver tid er relevant og møter tidens behov. På innovasjonssiden skal nye produkter, tjenester, konsepter merkes og bygges.

Les mer »

Referanser Tjenester

Fagartikler

Visdomsord

Mainstream thinking is the enemy of innovation — Terje Sand

Motta nyhetsbrev