Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Tjenester

Godt verktøy er halve jobben. Brand Management Group har opparbeidet en komplett portefølje av modeller og verktøy for å utvikle vinnende strategier og praksis for kundeutvikling. Verktøyene er forankret i ledende teori og utviklet og tilpasset til den praktiske verden i prosjekter sammen med våre klienter.

Hensikten med verktøyene er å:

  • Skape innsikt, og raskest mulig kunne komme til problemet eller mulighetenes kjerne
  • Finne alternativer, skape innovativ ny praksis eller forbedre en eksisterende praksis for kundeutvikling
  • Veie alternativer mot forretningsnytte og velge riktig løsning,
  • Innføre og gjennomføre endringer eller nye løsninger
  • Evaluere og lære

Verktøykassen omfatter:

  • Verktøy for kundesegmentering og kundeinnsikt (CRM Toolbox)
  • Verktøy for innovasjon og nyskaping (iLAB)
  • Verktøy for å prioritere og velge utviklingsretning (iLAB)
  • Verktøy for prosessanalyse og prosessdesign (CRM Toolbox)
  • Verktøy for prosjektledelse og endringsledelse

Visdomsord

Corporation: An ingenious device for obtaining individual profit without individual responsibility — Ambrose Bierce, The devil’s dictionary

Motta nyhetsbrev