Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Hafslund markedsstrategi

Publisert fredag 4. august 2006

hafslund-logoHafslund ASA er ledende innen strøm og sikkerhet og et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Hafslund er landets største netteier, størst innen strømsalg, og en middels stor norsk kraftprodusent. Forretningsområdet Marked omfatter strøm og sikkerhet til privatkundemarkedet, samt strøm til bedriftsmarkedet, kundesenter, fakturaservice, installasjon, alarmstasjonen og utvikling. Brand Management Group ble engasjert av Hafslund i september 2004 for å legge til rette for en mer profesjonell kundebehandling og markedsføring mot alle privatkunder.

Les mer »

Markedsstrategi for Posten Mediehuset

Publisert mandag 3. juli 2006

posten-logoss

Utfordringen

Posten Kommunikasjon Mediehuset har en utfordring i å bli mer markeds- og kundeorientert, og samtidig en utfordring i å effektivisere salgsarbeidet. Brand Management Group ble engasjert av mediehuset i mai 2005 for å moderere et arbeid for å kundeorientere Mediehuset, med utgangspunkt i salg og salgsprosesser.

Løsningstilnærming

Prosessen ble delt opp i følgende faser:

  1. Diagnose og definisjoner – beskrive utfordringen – etablere målbilde
  2. Idearbeid rundt kunde- og salgsstrategier
  3. Valg av strategier – tiltaksplan

Første fase avdekket at Mediehuset manglet en metoder for å fokusere salgsarbeidet mot de viktigste kunder og prospects. Det ble valgt å legge opp til en gjennomtenkt strategi for hvilke kunder man ønsker å beskytte, utvikle eller endre.

Det ble vurdert nøye om det er grunnlag for en behovsorientert segmentering, men dette ble forkastet fordi det ble vurdert ikke å finnes tilstrekkelig store forskjeller i kundebehovene i Postens kundemasse.

Det ble utviklet en segmenteringsmodell, som tar utgangspunkt i kundeverdi, og en modell med 12 segmenter ut fra Postens intensjon i forhold til kunden. Segmenteringsmodellen ble beskrevet, informasjonskunder ble identifisert, og det ble laget en praktisk veiledning til hvordan man skal arbeide med segmentene.

Modellen danner grunnlag for identifikasjon av kunder som faller innenfor det enkelte segment, og konkrete planer er under utarbeidelse for salgsaktiviteter mot de enkelte segmentene.

Resultatet

Prosjektet løp fra mai til juni 2006. Arbeidet ble utført av Henning Tunsli og Øivind Magnussen i Brand Management Group.

Kontaktpersoner i Posten: Sturla Hammer (Salgssdirektør) sturla.hammer@posten.no)

Ansvarlig i Posten var: Salgsdirektør Sturla Hammer. Du kan nå han på føgende kontakter;
E-post: sturla.hammer@posten.no | Web: www.posten.no

Ansvarlig hos Brand Management Group var Terje Sand

Les mer »

A-pressen markedsstrategi

Publisert onsdag 28. juni 2006

apressen-logoA-pressen er et mediekonsern med 2 635 ansatte (inkludert ansatte i de russiske datterselskapene). Konsernet har virksomheter i Norge innenfor områdene avis, trykkeri, tv og elektroniske medier. A-pressens kjernekompetanse er å innhente, tilrettelegge, produsere og distribuere informasjon. A-pressen Lokale Medier består av 17 mediehus i Norge, hvor Mediehuset Romerikes Blad og Mediehuset Bergensavisen er de to største.

Les mer »

Visdomsord

Innovasjonsprosessene bør handle mer om trystorming – enn brainstorming — Dr. Robert Austin, Copenhagen Business School

Motta nyhetsbrev