Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Strategisk segmentering

Publisert søndag 30. mai 2010

Sterk og økende konkurranse i de fleste markeder utfordrer virksomheter til å utvikle tydeligere verdiforslag mot stadig mer spissede segmenter i markedet. Ett verdiforslag vil ikke lenger bli oppfattet som relevant for alle kundene. Det er ikke bare forbruksmønstre som er i forandring, men virkemidlene i verktøykassen til markedsføreren blir også stadig flere.

Les mer »

Gullbelagte Kundemagasiner

Publisert onsdag 14. desember 2005

I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de leverandører som gir dem et vakkert og velskrevet kundemagasin…

Utbredelsen av markedsaktiviteter innen det vi kaller ”alibi marketing” er langt større og omfangsrik i USA og enkelte europeiske land enn i Norge. Med ”alibi marketing” mener vi påvirknings-aktiviteter som er bygget på et alibi; redaksjonelt stoff er alibi for kundemagasiner, film er alibi for produkterstatninger, idrett er alibi for sponsorskap, og så videre. I denne utgaven av Brand Management Brief retter vi blikket mot Storbritannia og utbredelsen av kundemagasiner.

Les mer »

Visdomsord

Corporation: An ingenious device for obtaining individual profit without individual responsibility — Ambrose Bierce, The devil’s dictionary

Motta nyhetsbrev