Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Tjenester

Brand Management Group har fått anledning det siste tiåret til å bryne oss på en rekke prosjektutfordringer iscenesatt av krevende oppdragsgivere – den beste måte å utvikle en ledende praksis på – ikke sant..?

Bransje og klyngeprogrammer.

Hensikten med slike initiativ er bygge øket innovasjonsevne og konkurransekraft i en hel bransje. Slik prosjekter er spesielt krevende med hensyn på å skape et innovasjonssystem i bransjen – hvor også en arena for deling og utvikling av kunnskap står sentralt – Link til ILAB innovasjonssystemet

Her har vår kreativitet mht å designe meningsdannende verktøy blitt utfordret – og vi har samspillet med kompletterende kompetansemiljøer for å levere. Spesielt har samspillet med Screenplay vært fremtredende.

 • Elektroinstallasjonsbransjen – Prosjekt “Tingenes iboende elendighet” – et fremtidslaboratorium og utviklingsprogram. Programmet er videreført i form av et kompetanseutviklingsprogram for NELFO og TELFO
 • Innovasjon Norge – “Innovasjonsreisen” – en surrealistisk film om nødvendigheten av konkurransedyktige aktører – og viktigheten av å involvere bredt internt for å skape et innovasjonsklima.
 • Innovasjon Norge – “iVEL” – regionalt innovasjonsprogram rettet mot klynger av konkurransedyktige aktører i Mikroelektronikk bransjen i Buskerud, Vestfold og Telemark. Programmet førte med seg utvikling av en ny innovasjonspraksis. Flere av foretakene som deltok i programmet har erfart betydelig vekst og utvikling av egen konkurransefordel.

Fremtidsverksteder

Det eneste som er konstant er endring – heter det. Vi har neppe vært eksponert for så sterke og uforutsigbare endringskrefter som i det siste ti året. Globalisering, Digitalisering, Demokratisering er kanskje de mest almengyldige og utfordrer alle foretak sin forretningspraksis .

Brand Management Group har utviklet et unikt konsept for scenarier – som bygger på sterk grad av involvering av viktige medarbeidere. Ila 24 timer utvikler våre oppdragsgivere fremtidsbilder som speiler utfordringer og muligheter som virksomheten vil bli eksponert for.

Utfordringene og mulighetene danner utgangspunkt for SØK områder for innovasjon. På den måten etablerer vi en agenda for innovasjon hos oppdragsgivere som deles av de viktige premissgivere.

 • Telenor – Opplysningsmarkedet år 2008
 • NITO – Fagforeningsmarkedet i lys av globalisering og demokratisering 2008
 • Sparebank 1 Gruppen – Fremtidsbilder for betalingsformidling 2007
 • MILLS – Næringsmiddelmarkedet i fremtid 2007
 • Electronic Coast – Storm og Stille år 2007
 • TNS Gallup – Markedsanalysemarkedet i 2012
 • Statkraft – Markedet for ren energi i fremtid

Innovasjon i forretningsmodeller

Forretningsmodellen handler om hvordan virksomheter skaper og kaprer verdi. Endringskreftene som skyller inn over oss – utfordrer svært mange forretningsmodeller. Pa mange vis representerer dette svart belte i innovasjon – krever mot og dyktighet – og vil gi potensielt betydelige gevinster og ditto ødeleggelser hvis vi velger å beskytte en utdatert forretningsmodell. link til artikkel

Brand Management Group har deltatt i et globalt utviklingsprosjekt iscenesatt av Alex Osterwalder om å utvikle verktøy og prosesser rundt innovasjon i forretningsmodeller – som etter vår beskjedne oppfatning er det mest interessante og verdifulle som har skjedd på innovasjonsområdet.

Innføring av innovasjonspraksis som leder til fornying og vekst:

Innovasjonsprosessene er gjennomgående uforutsigbare i de fleste virksomheter. Samtidig er en viktig suksess at virksomheter evner å bygge gode broer på tvers i virksomheten – og involvere interessenter utenfor egen virksomhet. Det er som kjent ikke alltid like enkelt å ha alle de smarteste menneskene i egen organisasjon.

Etablering av forutsigbare prosesser og spilleregler for innovasjon er derfor den viktigste tjenesten vi kan levere for å øke innovasjonsevnen i virksomheter. Dette er krevende oppgaver som behøver forankring i toppledelsen i organisasjonen.

 • DnB Innovasjonsledelse – innføring av DnB iLab
 • Finn Innovasjonsledelse – Kick-start innovasjonsprosesser
 • Posten Innovasjonsledelse – innføring av Posten iLab
 • Berg Hansen Reisebureau – veksthuset og iLAB
 • Statkraft – Innføring av Innosa iLab
 • Agder Energi – Innovasjonsstrategi

Brand Management Group har nylig inngått et strategisk partnerskap med Induct software – the open innovation company – som støtter slik praksis med et web 2.0 basert software

Utvikling av innovasjonsverktøy:

Innovasjonsprosessen behøver gode verktøy og hjelpemidler for å skape entusiasme og driv. Brand Management Group har utviklet en rekke verktøy for våre oppdragsgivere som skaper øket sikkerhet for gode resultater.

 • Innovasjon Norge – Innovasjonskafeen – Innføring av språk og metoder. Her kan vi samle hele virksomheten på en svært kostnadseffektiv måte for å innføre et felles språk om innovasjon.
 • Innovasjon Norge – Globaliseringsverktøyet
 • Innovasjonssystemet – diagnoseverktøy om foretaket sitt system for innovasjon og behov for endring
 • Kreativt verksted – en kick start for å etablere en ideportefolio som skal sikre fremtid for organisasjonen
 • KnetMap – en unik metodikk for å identifisere kunnskapsnettverk – som bør inkluderes i et innovasjonssystem

Interne innovasjonsprosjekter (inkubatorprosjekter som er i kommersialiseringsfasen):

Innovasjon handler om å gjøre – ikke bare tenke. Vi har gjennom tid igangsatt våre egne innovasjonsprosjekter for å ta egen medisin – og skape øket verdi.

 • This is Music from Norway© – etablering av egen satsing for å bringe norsk musikk i kontakt med det største markedet for “Norwegians by heart and heritage” på kloden i dag – dvs 6 millioner expats bosatt i US.
 • Paragallo© – Multimedia as a service – I dag skilt ut som egen virksomhet
 • Penetrace© – Beslutningsstøtte for økt effekt av markedsinvesteringer – i dag oppkapitalisert og skilt ut som egen virksomhet.

Visdomsord

La diligencia es madre de la buena ventura” – Diligence is the mother of good fortune — Miguel de Cervantes, Don Quixote

Motta nyhetsbrev