Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Reisen slutter her – nyttårsaften 2016

Publisert fredag 30. desember 2016

Reisen - på jakt etter nyskaping og ny verdi ender her - nyttårsaften 2016.
 

Drøyt tredve års arbeid med nyskaping og søk etter ny verdi slutter i dag.

Alltid drevet og preget av uro – samtidig overbevist om at ny verdi aldri

kan skapes hvis jeg ikke får med oppdragsgiver ut av komfortsonen.

Det er i saken snatur at alt ikke har gått veien. Men samtidig har det aldri

skortet på dedikasjon til oppgaver og utfordringer!

Fremover vil jeg “bare” konsentrere meg om sosial innovasjon – oppgaver som kan

bidra – smått og stort til samfunn i nød etter bærekraftige løsninger.

Vedlagte Open Innovation Report er derfor det siste.

God lesing, godt nyttår og takk for alt!

Terje Sand

Open Innovation Report last issue versjon 1.0

Les mer »

Berg Hansen Reisebureau – Innovasjonsarbeid i praksis

Publisert torsdag 1. oktober 2009

Berg-hansen-logo

Berg Hansen Reisebureau er sannsynligvis den virksomheten i kategorien reisebyrå – som har gjennomført størst endringer som respons til svært truende endringskrefter. Vedlagt følger historien til inspirasjon – og som vareprat.

Les mer »

Visdomsord

We want to honor the past, but not operate in it — Admiral Allen

Motta nyhetsbrev