Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Innovasjonsledelse

Brand Management Group har fått anledning det siste tiåret til å bryne oss på en rekke prosjektutfordringer iscenesatt av krevende oppdragsgivere – den beste måte å utvikle en ledende praksis på – ikke sant..?

Bransje og klyngeprogrammer.

Hensikten med slike initiativ er bygge øket innovasjonsevne og konkurransekraft i en hel bransje. Slik prosjekter er spesielt krevende med hensyn på å skape et innovasjonssystem i bransjen – hvor også en arena for deling og utvikling av kunnskap står sentralt – Link til ILAB innovasjonssystemet

Les mer »

Referanser Tjenester

Fagartikler

Visdomsord

Corporation: An ingenious device for obtaining individual profit without individual responsibility — Ambrose Bierce, The devil’s dictionary

Motta nyhetsbrev