Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Arkiv for ‘Referanser’

Reisen slutter her – nyttårsaften 2016

Publisert fredag 30. desember 2016

Reisen - på jakt etter nyskaping og ny verdi ender her - nyttårsaften 2016.
 

Drøyt tredve års arbeid med nyskaping og søk etter ny verdi slutter i dag.

Alltid drevet og preget av uro – samtidig overbevist om at ny verdi aldri

kan skapes hvis jeg ikke får med oppdragsgiver ut av komfortsonen.

Det er i saken snatur at alt ikke har gått veien. Men samtidig har det aldri

skortet på dedikasjon til oppgaver og utfordringer!

Fremover vil jeg “bare” konsentrere meg om sosial innovasjon – oppgaver som kan

bidra – smått og stort til samfunn i nød etter bærekraftige løsninger.

Vedlagte Open Innovation Report er derfor det siste.

God lesing, godt nyttår og takk for alt!

Terje Sand

Open Innovation Report last issue versjon 1.0

Berg Hansen Reisebureau – Innovasjonsarbeid i praksis

Publisert torsdag 1. oktober 2009

Berg-hansen-logo

Berg Hansen Reisebureau er sannsynligvis den virksomheten i kategorien reisebyrå – som har gjennomført størst endringer som respons til svært truende endringskrefter. Vedlagt følger historien til inspirasjon – og som vareprat.

Rom Eiendom: Merkevarestrategi basert på endret identitet

Publisert mandag 23. februar 2009

Eiendomsutvikling og forvaltning | Merkevare | September – November 2007

RomEiendomROM Eiendom er NSB sitt eiendomsselskap. Etter å ha fusjonert med Aberdeen Property Investors ble selskapet skilt ut som et heleid selskap i 2006 og fikk sitt nåværende juridiske navn. I dag er ROM Eiendom AS et av Norges største eiendomsselskap. Selskapets misjon er å skape bedre byrom der mennesker møtes. ROM skal utvikle og forvalte de mange attraktive eiendommene relatert til jernbaneverket og NSB sin virksomhet. Selskapet har 80 ansatte, har sitt hovedkontoret i Oslo og regionskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Mulighetsstudien på Kongsberg er offentliggjort

Publisert mandag 24. november 2008

Brand Management Group har sammen med partnerne Zest Experiences, Dronninga Landskap, Vista Analyse og Norsk Turistutvikling levert mulighetsstudien Lågaparken.

Kongsberg er en industri og teknologiby. Fremtidens industri er kunnskapsbasert der kompetente mennesker er den viktigste innsatsfaktoren. Undersøkelser (Telemarkforskning-Bø 2008) underbygger at når mennesker skal velge sted å etablere seg er det viktig med både attraktive arbeidsplasser og et attraktivt sted å leve.

Fisketorget i Bergen

Publisert tirsdag 23. september 2008

Fisketorget som salgsarena for kvalitetsprodukter fra havet hadde mistet sin historiske posisjon til fordel for bedre, sikrere og billigere mat samt mer bekvemmelige handleopplevelser.

Fisketorget var også truet av inntrykket som “turistfelle” – et market som maksimaliserte inntektene i turistsesongen. Samtidig har endringer i verdikjeden for fisk ført til at fiskehandlerne må være tilstede på mange arenaer for å nå publikums ulike behov for fisk.

Visdomsord

If you tell the truth you don’t have to remember anything — Mark Twain

Motta nyhetsbrev