Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Arkiv for ‘Merkevareledelse’

Michael Brito is in town – 24. april på Felix

Publisert torsdag 20. mars 2014

“Your brand – the next media company…” er Michael Brito sitt veddemål om the future of marketing

Michael Brito – for første gang i Norge - deler sine veddemål om the future of marketing på Felix 24 april. Andre vedder annerledes!

Ta med et par av dine kolleger – hør og diskuter hvor og hvordan ledere, markedsførere, og forretningsutviklere bør plassere  veddemålene fremover for vekst og utvikling.

Se programmet og meld deg på http://tiny.cc/FutureOfMarketing

Garantert temperatur, interessant , foruten verdifull net working.

Har du ti minutter til overs bør du ta en titt på hvordan Museum of Art så for seg medielandskapet i 2014. De var ikke langt unna – kjør video http://epic.makingithappen.co.uk/

 

 

 

 

 

“Why join the navy – if you can be a pirate…?” Steve Jobs

Publisert torsdag 16. januar 2014

Rom Eiendom: Merkevarestrategi basert på endret identitet

Publisert mandag 23. februar 2009

Eiendomsutvikling og forvaltning | Merkevare | September – November 2007

RomEiendomROM Eiendom er NSB sitt eiendomsselskap. Etter å ha fusjonert med Aberdeen Property Investors ble selskapet skilt ut som et heleid selskap i 2006 og fikk sitt nåværende juridiske navn. I dag er ROM Eiendom AS et av Norges største eiendomsselskap. Selskapets misjon er å skape bedre byrom der mennesker møtes. ROM skal utvikle og forvalte de mange attraktive eiendommene relatert til jernbaneverket og NSB sin virksomhet. Selskapet har 80 ansatte, har sitt hovedkontoret i Oslo og regionskontorer i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Trondheim.

Mirror Accounting: Utvikling av ny merkeidentitet og forankring i et kompetanse og kultur program

Publisert fredag 29. august 2008

Revisjon og rågiving | Merkevare | April – August 2008

mirror_accountingLindorff-Gruppen er en ledende leverandør av inkassotjenester globalt. Gruppen favner flere virksomheter. Caseobjektet er Lindorff Accounting som posisjonerer seg som ledende outsourcingspartner i Skandinavia av økonomi-, regnskaps- og rådgivningstjenester til store og middels store kunder. Selskapet har 345 ansatte og avdelinger i Oslo, Stockholm, Umeå og Vilnius.

Gullbelagte Kundemagasiner

Publisert onsdag 14. desember 2005

I et av de mest kompetitive markedene i Europa, kan analysebyrået MillwardBrown dokumentere at mottakere av kundemagasiner har en høyere merkepreferanse og handler mer av de leverandører som gir dem et vakkert og velskrevet kundemagasin…

Utbredelsen av markedsaktiviteter innen det vi kaller ”alibi marketing” er langt større og omfangsrik i USA og enkelte europeiske land enn i Norge. Med ”alibi marketing” mener vi påvirknings-aktiviteter som er bygget på et alibi; redaksjonelt stoff er alibi for kundemagasiner, film er alibi for produkterstatninger, idrett er alibi for sponsorskap, og så videre. I denne utgaven av Brand Management Brief retter vi blikket mot Storbritannia og utbredelsen av kundemagasiner.

Visdomsord

La diligencia es madre de la buena ventura” – Diligence is the mother of good fortune — Miguel de Cervantes, Don Quixote

Motta nyhetsbrev