Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Disruptive innovasjon skjer aldri plutselig

Open Innovation Report no_ 3 A business goes bankrupt gradually – the suddenly versjon 1.0

Forsommeren har varslet  kutt i mediebransjen. Trist nok gir redaktørene spalteplass til journalistlagene rundt forbi som hevder at bransjen er et offer for plutselige endringer i annonsemarkedet. Og ber om hjelp!

Banebrytende innovasjon (disruptive) er resultatet av at noen utnytter endringer i omgivelsene og skaper nye verdier. Alltid på bekostning av godt etablerte aktører som tviholder på sine historiske domener – inntil de mest nærsynte bukker under.

Men det skjer aldri plutselig – det skjer gradvis – om enn raskere nå enn før! Det er ofte en utfordringen å få etablert virksomhet til å se, tenke og handle utenfor boksen – før klokka er fem på tolv. På småskala vis har Brand Management Group derfor testet en ide for å berike innovasjonspraksis. Vi har etablert et Panel Generasjon Flux  - hvis hensikt er å motvirke nærsynthet langs innovasjonsreisen;

1. Vi har utstyrt 30 generasjon Flux’ ere opplevelsesdagbøker relatert til situasjoner som gjør en person bank viktig i hverdagen.  De tredve har skrevet og limt inn bilder ila en 14 dagers periode og gitt oss svar på spørsmål vi ikke hadde hatt  vett til å stille

2. Vi inviterte fem Generasjon Flux `ere til et 24 timers ideverksted og verdiøket det interne  innovasjonsteamet. Resultatet  er en rikere ideportefølje – med flere out of the box ideer.

3. Vi har testet et nytt retail bank konsept vha visual storytelling mot et lite panel av Generasjon Flux`ere – og forkastet tre av viktige innholdskomponenter i konseptet

Resultatene har vært så oppmuntrende at Brand Management Group har iscenesatt et FoU  prosjekt sammen med Nicholas Ind og Patrick Verde i Campus Kristiania. Prosjektet skal skape ny innsikt hvorvidt systematisk involvering  av “Generasjon  Flux”  vil bidra til en mer offensiv innovasjonspraksis og portefølje i etablert virksomhet!  Det er samfunnsviktig - det er unødig at yrkesgrupper bruker spalteplass for å fortelle om plutselige endringer som truer egen hverdag  - når disse endringene har vært synlige for noen i en årrekke. Dog må vi leve med at ”plutselige endringer” vil ramme de mest nærsynte også fremover.

Les hvorfor og hvordan i denne utgaven av  Open Innovation Report!

 

 

Du kan dele dette innlegget:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • email
Skriv en kommentar
Visdomsord

There are just two value creating activities within the firm; innovation and marketing. All the rest is cost. — Peter F. Drucker

Motta nyhetsbrev