Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Status Quo Tyranniet – jerntriangelet som skviser frem mer av det samme så lenge alt ser greit ut

Det ser bra ut i Norge!

De rød grønne hevder den norske modellen (ikke lenger den skandinaviske…) er frontkjemperen for de gode tidene.

Modellen vil helt sikkert erobre en fremtredende plass i den politiske debatt frem mot valget i høst.

Milton Friedman skrev boka Status Quo Tyranniet[1] – om jern triangelet som presser frem bevaring og mer av det samme som politisk oppskrift. I hvert av hjørnene i dette triangelet sitter henholdsvis 1) de som mottar direkte nytte av lover og regler, 2)byråkratiet som lever og vokser av og med lovene og regelverkene, og 3) politikerne som søker stemmer – og ikke våger å anbefale endringer (annet enn å «tweake» nye velferdstiltak).

Det er mulig å øyne et status quo tyranni i dagens Norge! Og det er også mulig å øyne varsellampene som truer modellen og kan sende den
samme vei som land vi likte å sammenligne oss med – før.

Denne utgaven av Open Innovation Report diskuterer mangler ved Den Norske Modellen hva gjelder framtidsorientering og fokus på verdiskaping.

Dernest belyser vi tre varsellamper som er ganske synlige hvis vi ser oss omkring.

Avslutningsvis gir vi en oppskrift med potensiale å innovere den norske modellen med mer fokus på verdiskaping på områder hvor vi er beviselig flinke og kan skape en forskjell til beste for samfunnet.

Om det er tilstrekkelig for å bryte jern triangelet får vi som lever og brenner for innovasjon og entreprenørskap bevise.

Du kan lese mer her.

Til inspirasjon!

 

Terje Sand

Innovasjonsarkitekt

Brand Management Group AS


[1]
Milton og Rose Friedman «The Tyranny of Status Quo», 1984 (norsk versjon med
Egil Bakke som medforfatter)

Du kan dele dette innlegget:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • email
Skriv en kommentar
Visdomsord

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work. — Thomas A. Edison

Motta nyhetsbrev