Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Ukas forretningsmodell – Urbanisering og innovative transportløsninger

Caset for forretningsmodellering for bedret innovasjonspraksis

De fleste organisasjoner er fanget i tradisjonsbunden tenkning. Det handler om å finne det riktige svaret. Opplært av ivrige lærere som fargela lekseboka med rødt – søker beslutningstagere rundt forbi etter å unngå å gjøre feil. Gjennomgående er excel arket og business caset viktigste hjelpemidler i forretningsplanlegging og innovasjonspraksis.

Vi søker «den objektive sannhet» – Internrenten på investeringen er 12,4 % – vi har regnet på det!

Det pussige er at til tross for at alle vet at internrenten på en innovasjonssatsing blir alle andre tall enn 12,4 % -– så fattes beslutninger – Go – not Go – på dette spinkle grunnlaget.

Forretningsmodellering er en gryende praksis [1] – som gir et kraftfullt alternativ til slik begrensende tenkning. Praksis tar utgangspunkt i visdommen til Dwight Eisenhower sin saying om «plans are nothing, planning is everything» – og åpner for en mer skapende form for utvikling av ny virksomhet og nye ideer. Po er inspirasjonskilden for å gå det ekstra skritt. Forretningsplanlegging og innovasjonspraksis behøver Po – fra fasttømrede planer og tallfesting av det usikre til dynamisk modellering og utvikling av ny verdi.

Ukas Forretningsmodell to caser på urbane transportløsninger versjon 1.5 skal inspirere til å tenke nytt og nyttig om forretningsplanlegging og innovasjon. I denne utgaven ser vi på to ulike transportløsninger som har presset seg frem i lys av urbanisering – og modellerer en overraskende løsning på det ene caset som er i trøbbel.

God lesing.

Terje Sand

Innovasjonsarkitekt

 [1] Inspirert av Edvard De Bono, Beyond Yes and No, Po og Business Model Generation ©©

Du kan dele dette innlegget:
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • email
Skriv en kommentar
Visdomsord

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book — Groucho Marx

Motta nyhetsbrev