Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Money talks – også for miljø og bistandsministere

Det etterfølgende er et oppgjør med en enøyd propaganda som forsurer og virkelighetsvrir vår hverdag. Det handler om miljø og det handler om mat – to arenaer vi har interesser i Norge. Vi er av verdens rikeste nasjoner pga våre forekomster av fossilt brennstoff – en av verdens mest ineffektive produsenter av landbruksvarer pga tøft klima for slik aktivitet.

Når oljeprisene stiger får det to konsekvenser. Forbrukere søker alternativer mens tilbyderne vil tiltrekkes for å øke tilbudet. I Egypt settes traktoren på stallen og kamelen vinner sin posisjon tilbake som jordbrukeren sin hjelper pga oljeprisene. Over tid vil tilbud og etterspørsel møtes – hvis markedet får virke. Her rører vi en av økonomiens grunnleggende sannheter – omtrent som tyngdeloven – eplet faller ned – og ikke oppover.

I dag er det langt flere som arbeider i beskyttede markeder – eller i etater som arbeider med å ødelegge markeder enn motsatt. Vi er vitne til en propaganda som tilsikter å oppheve tyngdeloven i økonomien.

Det er tariffoppgjør – og prisene på matvarer stiger

Norsk jordbruk har vært dyktige til å fremme sin sak – en heroisk kamp over generasjoner har medført at vi fortsatt har jordbruk i Norge. Argumentasjon om trusel fra øst – ergo vi må være selvforskynt, argumentasjon om kulturlandskapet – ergo ikke la det vakre landet vårt vokse igjen– og nå det umoralske ved å ikke dyrke norske jordbruksvarer – nå når verden sulter! Det er klart at verdens samaritan – Norge – kan synes dette er flotte argumenter – og at vi må øke støtten til jordrukeren – og øke barrieren for den utenlandske jordbruker.

Godt PR – håndarbeid forbundet med årets tariffoppgjør – nye 3 – 4 milliarder kroner i økte subsidier er premien. Men er det moralsk..?

Oljeprisene stiger

Jeg leser ny rekorduke for oljeprisen – 120 dollar pr fat – økt i underkant av 100 % siden 27. april i fjor. Men er det ikke slik at olje er fossilt – ikke fornybart og forurensende. JO – det er slik. Men Money talks – økte oljepriser betyr at bransjen er opptatt av å bryte nye grenser for å utvinne nye områder. Melkeøya står stille, hva som vil skje i Barentshavet – vites ikke – men det er neppe slik at vi ikke vil gamble for å finne nye fossile drivstoffer…

Konsekvensen ved økte matvarepriser…

…vil være at flere bønder vil produserer mat – ikke sant….? Hvis etterspørselen og priser på mat øker vil bøndene produserer mer mat – de vil tjene penger – og investere i moderne produksjonsutstyr som bringer bonden og samfunnet opp til et høyere velstandsnivå. Er det ikke slik – eller er det slik at bonden som er avbildet med forhistorisk håndarbeid gjør dette fordi han synes det er gøy.

I Kina bor drøyt 60 % av landets befolkning på landet. Der er det opptøyer pga økte oljepriser – som medfører høyere transportkostnader til markedene. For dem er økte matvarepriser en god nyhet – gir dem muligheter til å forbedre, utvinne ny mark, erstatte gamle håndverksmetoder med moderne produksjonsutstyr – og produsere mer mat. Dette er en nyhet som forbigås i det stille i Norske nyhetsmedier.

For å få det bedre må vi få det verre..

Ja det er slik. Omstilling fra et regime til et annet vil medføre at alle de som har tilpasset seg et gammelt regime vil lide. Ved økte matvarepriser vil fattige forbrukere påkalle verdenssamfunnet sin oppmerksomhet. MEN – det er også disse samfunnene sin eneste mulighet til å komme ut av et umenneskelig system med fattigdom – hvis vi kan skape et marked for de varer som de har forutsetninger for å produsere. Ergo bør vi være mer opptatt av opptøyene i Hanoi provinsen om økte transportkostnader – som hindrer bøndene tilgang til markedene – enn opptøyer på Haiti om protester på økt matvarepriser.

Men Miljøvernmisteren sier at han vil stoppe biodrivstoff i Norge.

Hvorfor? En bil som benytter etanol fremstilt av plantemateriale slipper ikke ut mer CO2 i atmosfæren enn det plantene tok ut av atmosfæren mens de vokste. I prinsippet er biodrivstoff derfor CO2-nøytralt. Selv om konsekvensene ved å rydde landområder for å dyrke BIO ikke er utredet – kommer vi ikke bort fra det faktum at BIO er fornybart – og derved bærekraftig.

Så hva er sammenhengene..?

Jeg har lurt på det. Vi på den riktige siden av velferdstreken har siden skrekkbildene fra Kongo (1960) blitt minnet om forskjellen mellom fattig og rik. Årsaken til dette gapet – foruten svak evne til å organisere krefter og talent har vært lave priser på råvarer. Råvarer som produseres i disse landene.

Vi har håndtert dårlig samvittighet – ved bistand! Nå øker prisene på råvarer – det gir disse land en fantastisk mulighet til å utnytte sine iboende fortrinn;

 1. klima som muligjør tre til fire avlinger pr. år der hvor vi makter en
 2. store landområder som ligger brakk
 3. gode jordbrukere som ved utdanning kan skape ny velferd

Skal vi da beklage en slik utvikling…?

Og vi har en miljøvernminister som også er bistandsminister

Det må unektelig smake vondt for norske ministre og stå for slike standpunkter;

 1. vi skal bevare norsk landbruk – fordi det er umoralsk å ikke produserer mat i en verden som sulter – selv om norsk landbruk er verdens mest ineffektive
 2. vi skal fortsatt hegne om bensin og olje som drivstoff fordi …. vi er blant noen få land i verden som blir ganske rike av det
 3. vi skal sørge for å få prisene ned på landbruksvarer – fordi – det gir politisk mynt for sittende regjering å gi norske husholdninger lave priser på mat

Ved ettertanke må det egentlig være en ganske god ide å gi norsk bønder nye 3 milliarder kroner for at det kan skje. Da kan vi fortsatt holde hardt arbeidende bønder ute av vårt marked. Og miljøorienterte borgere som har investert i miljøvennlige biler og drivstoff – kan ha det så godt med en miljøvernminister som også er bistandsminister. Da kan vi leve med at det er vår skyld at det er oppstand i Haiti pga av dyre matvarer – selv om den rapsen som produserer Bio i norden aldri har vært veldig spiselig.

Glad jeg ikke er politiker – og må se mine barn i øynene i fremtiden!

Terje Sand
Managing Partner
Brand Management Group

Du kan dele dette innlegget:
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • email
Skriv en kommentar
Visdomsord

The measure of success is not whether you have a tough problem to deal with, but whether it’s the same problem you had last year — John Foster Dulles

Motta nyhetsbrev