Brand Management Group – hvem er vi?

Vi er en nettverksorganisasjon som danner uformelle, ad-hoc-orienterte samarbeidsstrukturer knyttet til spesifikke kundeleveranser.

Vi tror forskjellige miljøer og spisskompetanser i samarbeid mot et felles mål - er den beste metoden for å skape innovative løsninger.

Nettverksorganiseringen gjør oss meget fleksible og tilpasningsdyktige ihht de utfordringer som skal løses – og vi oppnår en sunn kostnadsstruktur da lønninger ikke betales når kompetansen i nettverket ikke er i bruk.

Hvem er du? 3 eksempler på hvordan vi kan bistå (bedre enn de fleste)

1. Du ser at endring forvitrer din nåværende forretningsmodell eller stiller helt nye krav. Vi designer nye forretningsmuligheter og forankrer fornyelse som del av hvordan du driver din organisasjon.

2. Du fornemmer at du mister kontroll på dine kunderelasjoner. Vi redesigner og forsterker merkevaren – internt og eksternt.

3. Du forstår at den eneste kjernekompetanse er kompetanse. Vi designer kunnskapsbaserte strategier – og sørger for å konvertere kompetanse til forretning.

Alle utfordringer og prosesser løser vi i tett og inspirert samspill med deg og dine medarbeidere.

Merkevarens betydning i en tid med sterk bransjeglidning

Det var en gang i sine dager vi lærte at merkevarebygging handlet om å produsere varer med standard kvalitet og standard mengde til standard pris. Det handlet om å gi forbruker trygghet for valg. Den gangen var ikke veldig lenge siden.Nå lanserer Disney™ et nytt underholdningskonsept hvert femte minutt, og har som sitt bærende merkeløfte å overraske. Det er en relevant strategi for en merkevare som ønsker å dominere en ny kategori av tjenester og produkter som vi kan benevne eventyrmarkedet. Nye kategorier vokser frem og skaper helt nye markedsmuligheter, og setter samtidig gamle gode merker i skyggen.

Det danske think-tank Copenhagen Institute for Future Studies foreslår seks nye vekstkategorier som merker kan søke å dominere, og vi i Brand Management Group legger til en ekstra kategori:

 • Eventyrmarkedet
 • Markedet for kjærlighet og vennskap
 • Omsorgsmarkedet
 • Hvem-er-jeg markedet
 • Trygghetsmarkedet
 • Markedet for holdninger
 • Markedet for sunnhet

Vi kan ikke tolke Burger King sin co-branding med Fedon Lindberg som annet enn en strategi om å flytte fast food merket Burger King til en sunnhetskategori. Vi tviler på tilstrekkeligheten av å reise sammen med Fedon for å lykkes med en slik strategi – og tror Burger King merket fortsatt vil forbli i fast food kategorien.

Brand Management Groups markedsbrief i juni gjengir David Aker sin artikkel ”the relevance of brand relevance”, som i korthet belyser følgende viktige problemstilling for fremsynte marketingmennesker:  ”Hvordan kan eget merke ta en posisjon i en fremvoksende kategori fremfor å forvitre i en kategori i nedgang?”

Last ned artikkelen her!

Du kan dele dette innlegget:
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • Digg
 • email

Visdomsord

Fortune favors the prepared mind — Louis Pasteur

Motta nyhetsbrev